Skrota frånluftsvärmepumpen?

Bild från Villa Varm. I Energi & Miljö skriver man om ett test av olika värmekällor kopplat till de nya energikraven. Tomas Perssson och Johan Heier vid Centrum för Solenergiforskning vid Högskolan i Dalarna har gjort en studie om hur olika uppvärmningsysytem...
Trenden tydlig – hårdare krav väntas

Trenden tydlig – hårdare krav väntas

Bild från Paroc. Mellan den 11-12 februari hölls seminariet Trähus- och entreprenörsdagar i Skövde. Arrangör var isoleringsföretaget Paroc. En av programpunkterna var ”Byggregler och framtid” där Tomas Berggren från Energimyndigheten berättade om de nya...
Hur mycket hushållsel går det åt?

Hur mycket hushållsel går det åt?

Hushållselen är den el som används till belysning, hemelektronik, disk och tvätt mm. Beroende på val av värmekälla kan även varmvattenförbrukningen påverka mängden köpt hushållsel. Det kan variera mycket från familj till familj hur stor förbrukningen blir och därför...