Till alla hus vi gör, projekteras en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under kravet som Boverket ställer, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det än mer intressant och spännande att höra den verkliga förbrukningen då kunderna har bott ett tag i sina välisolerade hus!

Vi har nu fått förbrukningsfakta på det här huset, Villa Harnäs, som står utanför Umeå. Huset monterades upp i slutet av november 2013 och har en invändig yta på 210 m² plus ett fristående garage med relaxdel på totalt 67 m². Alltså en total yta att värma upp på 277 m².

Fakta om huset samt energiförbrukning:

Yta: 210 + 67 m²
Energiförbrukning (uppvärmning och varmvatten): 6503 kWh
Antal eldade brasor i husets kakelugn: 5-6 st
Klimatzon: Klimatzon I
Boverkets krav, BBR: 95 kWh/m² och år
Villa Harnäs förbrukning jämförelse med BBR: 30,96 kWh och år

Här kan du läsa mer om huset och se bilder från stomresningen,  på vår husblogg www.stomrestahus.se