villa-varm-vinkelhus2

Bild från Villa Varm. Huset som deltog i energiberäkningen, ett korsformat enplanshus på 162 kvadratmeter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Varm med i marknadsöversikten – Energieffektiva småhus

I veckan presenterades marknadsöversikten över energieffektiva småhus. Den tas fram på uppdrag av Energimyndigheten som samarbetar bl a med Hållbar Utveckling Väst och Passivhuscentrum. Av landets alla småhusleverantörer valde 21 att medverka och de olika beräkningarna är gjorda av en konsult.

För Villa Varms del är det första året som vi deltar och det är intressant att se hur väl vi står oss i förhållande till andra leverantörer.

Formen på huset en viktig faktor

Vid  energiberäkningar spelar formen på huset stor roll, ur energisynpunkt är det bättre att bygga på höjden och ha så få vinklar eller utstickande delar på huskroppen. Även fönsterarean har betydelse. Ett av värdena i undersökningen är ”Ledningsförluster i klimatskal” (se fig. 3). Vissa av de deltagande husföretagen har valt enplanshus medan andra valt tvåplanshus. Tyvärr framgår detta inte i undersökningen och jämförelsen mellan hustillverkarna blir missvisande. Villa Varm valde att presentera en omtyckt husskiss som är korsformad, trots vår välisolerade konstruktion gör denna husform att värdet blev 74 kWh/kvm a-temp.

Ventilationsförluster och total energianvändning

I figur 4 presenteras ventilationsförlusterna och Villa Varm har det låga värdet 19 kWh/kvm a-temp, detta tack vare FTX-ventilationen som vi har som standard i våra hus. Den totala energianvändningen i vårt hus är 30 kWh/kvm som är jämförbart med BBR-kravet som ligger på 55 kWh/kvm.

Här hittar du hela översikten: Energieffektiva småhus, en marknadsöversikt