Energideklaration

När man bygger ett nytt hus idag måste man ha en energideklaration för huset. Deklarationen är unik för huset och då beräkningen görs tar man hänsyn till en rad faktorer. Det är t ex geografisk placering, solinstrålning mot huset och vald värmekälla.

När du köper ett Villa Varm ingår energiberäkningen i husleveransen. Boverket har under de senaste åren skärpt lagstiftningen flera gånger, i syfte att tvinga fram ett mer energisnålt byggande. 

 

Energiberäkning i nya hus

Energiklassningen som idag görs på nya hus, liknar de som när du väljer t ex köper en vitvara eller belysning.

Husets energiförbrukning klassas från A-G, där A är det energisnålaste alternativet.

Talet som ligger till grund för klassningen är primärenergitalet, ett värde på husets energiprestanda. I beräkningen tar man också hänsyn till vilken värmekälla man använder och var i landet huset ska byggas.

 

 

Bygg genomtänkt!

Vi på Villa varm tycker att man ska se ett energisnålt byggande i två delar, teknisk prestanda och husets utformning. Den tekniska prestandan på huset är nog den självklara delen – ett välisolerat hus kräver mindre energi än ett som är sämre isolerat.

Men det man också ska tänka på är hur huset är utformat – helt enkelt vilken form huset har. Ur energisynpunkt är ett rakt hus bättre än ett hus med  många vinklar och utstickande delar. På fackspråk pratar man om ”omslutande area”, alltså den totala ytterväggsytan som omger huset. Ju mindre den ytan är desto bättre. 

 

Energiklassning

Värdet på primärenergitalet anger hur energisnålt huset är.

Energiklassningen delas upp på följande sätt:

A: upp till 45* Passivhus

B: 46-67* Lågenergihus

C: 68-90* Krav för nybyggda hus

D: 91-121* Låg förbrukning

E: 122-162* De flesta befintliga byggnader i Sverige

F: 163-211*

G: 212* och uppåt

* kWh/m² per år

 

Låga värden i Villa Varms hus

Här nedan ser du tre olika på energiberäkningar på Villa Varm-hus som vi byggt runt om i landet.
Våra hus får riktigt bra värden i energiklassningen, resultaten ligger runt
45 kWh/m² – energiklass A, vilket är gränsvärdet för passivhus. 

Alla våra hus hamnar i toppen av energiklassningen. Vi tycker inte att Boverkets krav vid nybyggnation är hårda, gränsen för nya hus ligger på 90 kWh/m² och år, vilket motsvarar klass C.

På varje energiberäkning här nedan, står energiklassningen på huset. Även den köpta energin som krävs för att värma huset är markerad med gult. Den köpta energin för tappvarmvatten och fastighetsenergi (el för att driva ventilation och fläkt) finns också med i resultatet.

Energiberäkning Villa Arboga

Energiberäkning Villa Luleå

Energiberäkning Villa Sunne

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv