Energideklaration

För att man ska få bygga ett nytt hus idag krävs att man redovisar en energideklaration för huset. När du köper ett Villa Varm ingår energideklarationen i husleveransen. Boverket har under de senaste åren skärpt lagstiftningen flera gånger, i syfte att tvinga fram ett mer energisnålt byggande. De senaste reglerna trädde i kraft under mars 2015. Syftet med reglerna är att man ska minska elenergianvändningen i nybyggda hus och istället hitta alternativa energikällor och -installationer. Vi kommer med största sannolikhet att se ytterligare ökade energikrav i framtiden.

Tre klimatzoner blir fyra Fyra klimatzoner

Nytt för BBR 2015 är att det tillkommer en fjärde klimatzon. Det är den gamla zon 3 som nu delas i två delar. Landet är uppdelat  i fyra olika klimatzoner från norr till söder: Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län Klimatzon III – Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västra Götalands län utom Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun. Klimatzon IV – Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge län samt Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.

Boverkets energikrav i energideklarationerna

Ett av de värden som räknas fram i energideklarationen är specifik energianvändning (kWh/m² och år). Så här ser Boverkets krav ut i de olika klimatzonerna: Hus som byggs i zon I: 95  kWh/ m² och år Hus som byggs i zon II: 75  kWh/ m² och år Hus som byggs i zon III: 55  kWh/ m² och år Hus som byggs i zon IV: 50  kWh/ m² och år

Bygg genomtänkt!

Låt oss fördjupa oss i resonemanget kring hur man bygger genomtänkt och planerat. Vi på Villa varm tycker att man ska se det i två delar, teknisk prestanda och husets utformning. Den tekniska prestandan på huset ter sig som den självklara delen – ett välisolerat hus kräver mindre energi. Men det man också ska tänka på är hur huset är utformat – helt enkelt hur det ser ut. Här följer ett exempel: Dessa två typhus byggs i zon III med ett energikrav enligt ovan på 55 kWh/ m²och år. Hus 1 Klassiskt tvåplans hus.

  • Bottenyta 140 m² och övervåning på 100 m².
  • Total yta: 240 m²
  • Energikrav 13 200 kWh/år

Hus 2 ”Trendigt” enplanshus med 5 m i takhöjd

  • med stora glaspartier på ca 60 m²
  • Bottenyta 140 m²
  • Energikrav 7 700 kWh/år

Ser man på ovanstående exempel slås man av att för Hus 1 kommer det inte att vara några problem att klara kravet. Däremot blir det tuffare för Hus 2 att nå samma mål. Vi vill med detta exempel belysa hur stor påverkan husets utseende har på Boverkets krav. Det känns ju motsägelsefullt att det idag är fokus på att bygga energisnålt samtidigt som trenden i många magasin och inredningstidningar är stora glaspartier och höga takhöjder!

Energideklarationer – Villa Varm

Här nedan följer tre exempel på energideklarationer som är gjorda på Villa Varm-hus byggda i respektive klimatzon. Det uppnådda värdet mot BBRs krav hittar i de gulmarkerade avsnitten på sidorna 4  resp. 1.

Energiberakning_VillaVarm_Kiruna

Energideklaration för hus i klimatzon I, Kiruna.

Energideklaration Villa Varm Strängnäs

Energideklaration för hus i klimatzon III, Strängnäs.

Energideklaration Villa Varm Ystad

Energideklaration för hus i klimatzon IV, Ystad.

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv