paroc-dagar

Bild från Paroc.

Mellan den 11-12 februari hölls seminariet Trähus- och entreprenörsdagar i Skövde. Arrangör var isoleringsföretaget Paroc. En av programpunkterna var ”Byggregler och framtid” där Tomas Berggren från Energimyndigheten berättade om de nya energikraven men även om vilka nya krav som kan väntas i framtiden.

Sammantaget kan man säga att grunden till de nya kraven kommer från EU. Idag står 40% av elanvändningen inom EU till uppvärmning, belysning och varmvatten. Det nya direktivet gör att minskningen av den totala energianvändningen bör vara 20% till 2020 och 50% till 2050 i förhållande till hur användningen såg ut 1995. Med detta som bakgrund kan man enkelt dra slutsatsen att energikraven kommer att skärpas ytterligare.

Håkan Björkman var den från Villa Varm som besökte seminariet. ”- Det märks att ett politiskt direktiv nu ska omvandlas till praktik. Branschen försöker nu trevande att hitta praktiska lösningar, säger Håkan.

”- För oss på Villa Varm välkomnar vi utvecklingen. Eftersom vi byggt enegisnåla hus i mer än 35 år känns inte de nya kraven hårda eller skrämmande. Vi har hela tiden trott på vårt koncept och utvecklat det löpande, något som vi kommer att fortsätta med,  avslutar Håkan.