Av norrländsk kyla och snöstormar lär man sig mycket. Som att bygga energisnåla hus.

Stigande elpriser och klimatförändringar gör att intresset för energisnåla lågenergihus och passivhus ökar. Många av hustillverkarna möter detta med att erbjuda hustyper som de marknadsför just som lågenergihus.

Vi har lång erfarenhet av energisnåla hus

Det är få hustillverkare som kan luta sig mot en lång erfarenhet av att bygga energisnåla hus, något som Villa Varm har. Vi har i snart 50 år tillverkat kostnadseffektiva och prisvärda välisolerade hus.

Vi har en hög standard, kundanpassade lösningar och mycket bra kundrelationer. Du som kund har kontakt med oss under hela processen – från idé till färdigt energismart hus!

Villa Varm har en lång tradition bakom sig att på ett kostnadseffektivt och prisvärt sätt tillverka välisolerade hus.

Du har hamnat här för att du är intresserad av energisnåla hus

Vi är en hustillverkare som i snart 50 år byggt välisolerade, varma hus.

Energisnåla hus sedan 1974

 

Intresset för energisnåla hus har gått i vågor. 1974 när vi började med Villa Varm möttes vi av många med stor skepsis. På den tiden uppvärmdes många hus med billig olja och det var svårt att ekonomiskt räkna hem ett välisolerat hus. Då oljekrisen kom blev förhållandet ett helt annat, nu blev kunderna medvetna om att välja energisnåla alternativ något som följde in i 80-talet.

På det glada 80-talet med statliga lånegarantier fokuserade man mer på att just bygga nytt. Höga räntor skapade ett högt byggtempo vilket i vissa fall ledde till att man byggde in fukt i huset.

Broschyr_hustillverkaren_VillaVarm_1974

Så här såg Villa Varms första broschyr ut, den trycktes 1974.

 

Debatten kring täta hus med fukt och mögelproblem sammanblandades felaktigt med att även välisolerade hus kunde råka ut för detta.

1984 förbättrades Villa Varms konstruktion ytterligare. Väggtjockleken ökades med ytterligare 16 cm och vår egen mönsterskyddade regel såg dagens ljus. Det är denna väggkonstruktion som vi fortfarande använder – alltså en väl beprövad konstruktion sedan 30 år tillbaka. Klimatfrågan och de stigande elpriserna gör att efterfrågan på energisnåla hus återigen stiger.

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv