passivhus

Passivhus

Passivhus läser vi mer och mer om. Begreppet myntades av Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands första passivhus.

I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning.
Värmen kan tillföras med ett värmebatteri i tilluftssystemet men man kan också värma med radiatorer eller golvvärme.

Föreningen Sveriges Centrum för Nollenergihus är en förening som arbetar med att sprida information och utveckla energieffektivt byggande. De har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus i Sverige, FEBY 12.

Effektkrav

Man har i FEBY 12 satt upp krav för maximala värmeförluster (effekt) när det är som kallast ute, (dimensionerade utomhustemperatur DVUT). I ett hus som är mindre än 400 m² är kravet 17 W/m² för klimatzon III, 18 W/m² för klimatzon II och för den norra zonen är värdet 19 W/m².

För större hus är maximala värmeförluster från söder till norr 15, 16 och 17 W/m².

I uträkningar för energikraven på passivhusen är inomhustemperaturen 21 °.

Energikrav

Den maximala mängden köpt energi för husets energianvändningKlimatzoner passivhus
(driftsel, varmvatten och värme) dock ej hushållsel ska vara
söder till norr 55, 59 och 63 kWh/ m² för icke elvärmda byggnader. Om huset är större än 400 m² får man göra ett avdrag på 5 kWh/ m².

För ett elvärmt hus gäller från söder till norr 27, 29 och 31 kWh/ m².

Även i denna uträkning är inomhustemperaturen satt till 21 °.

Klimatzoner

Här används tre zoner, det är egentligen de gamla zonerna som användes vid BBR:s energikrav. En revidering kommer att ske under nästa år.

 

Tumregler

För bygga sitt energisnåla hus finns det några bra tumregler att gå efter:

Isolering

Mängden isolering påverkar givetvis energiförbrukningen. Golvet/grunden bör ha 30 cm isolering, väggen 40 cm och taket 50 cm.

Fönster och dörrar med lågt U-värde

Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 % av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 % av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14%.

Entresluss_VillaVarm

Effektiv ventilation

En mekanisk till och frånluftsventilation med värmeväxlare sk FTX-ventilation. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 %. Genom att justera in luftflödena korrekt och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden.

Entrésluss

Tänker man tillbaka på hur man utformade hallen i gamla hus, var det vanligt att man hade en kallfarstu innan man kom in i själva huset. Idag på 2000-talet har den lösningen åter kommit till heders. Genom att bygga en sluss skapas ett vindfång som hindrar att onödig värme läcker ut då man öppnar dörren.

 

 

 

Delar av informationen är hämtad från: ”Energismarta småhus” av Holger Gross och Hans Eek, Passivhuscentrum.

Villa Varm medverkar på Passivhuscentrum

Sedan våren 2013 finns det en permanent utställning på Passivhuscentrum i Alingsås. Tanken med utställningen är att utbilda och informera i energisnålt husbyggande. Vi är väldigt stolta att få finnas med på utställningen!
VillaVarm_pa_Passivhuscentrum

Villa Varm medverkar i utställningen där du kan lära dig mer om att bygga energisnålt. Foto: Passivhuscentrum, Alingsås.

Läs mer om oss och våra hus på vår webbplats www.villavarm.se

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv