Hushållselen är den el som används till belysning, hemelektronik, disk och tvätt mm. Beroende på val av värmekälla kan även varmvattenförbrukningen påverka mängden köpt hushållsel. Det kan variera mycket från familj till familj hur stor förbrukningen blir och därför är denna fråga svår att svara på.

Ett bra exempel hur olika energiförbrukningen kan se ut, visade Anders Kyrkander, Passivhuscentrum på då han föreläste under Energieffektiviseringsdagarna i Piteå. Han berättade om energimätningarna i Sveriges första passivhus – Lindåshusen. Husen består av 20 lägenheter och genom att mäta hushållselen i varje lägenhet kunde man jämföra skillnaderna.

energianvandning-lindas5

Bild från Passivhuscentrum.

Diagrammet visar följande kurvor:

Serie 1: Teoretiskt beräknad energiåtgång i en lägenhet

Serie 2: Uppmätt testlägenhet med en ”statistisk medel-familj”

Serie 3: Energiförbrukning i respektive lägenhet, från den med lägst förbrukning till den med högst förbrukning.

Vad beror skillnaderna på?

I lägenheten med den minsta förbrukningen hade man varit bortrest under längre perioder. Lägenheten med den högsta förbrukningen, på hela 11 000 kWh/år, hade man flera energislukande plasma TV-apparater och datorer. Dessutom användes badkaret ofta. Med andra ord kan mängden hushållsel i vissa fall vara dubbelt så stor, allt beroende på familjens behov och beteende.