Hur mycket energi drar ett hus egentligen?

bilDet är svårt att på ett rättvist och enkelt sätt kunna presentera energiförbrukningen i ett hus. Allt kompliceras av att det är så många olika faktorer som spelar in. Det kan vara hur huset är utformat, var i landet som huset står och hur man nyttjar energin.

I bilbranschen mäts bilens drivmedelsförbrukning med antal liter per mil. För dessa tester finns fastställda riktlinjer för hur en sådan mätning ska gå till.

Det vore önskvärt om man kunde mäta ett hus på liknande sätt. Tyvärr är det för många faktorer som spelar in hur energiförbrukningen ser ut i ett hus. Sverige är ju ett avlångt land – står huset i Kiruna eller Ystad kommer detta givetvis att påverka förbrukningen. Även placeringen på tomten påverkar energiförbrukningen. Hur huset är utformat – stora och många fönsterpartier och volymen på huset (har huset delar som går från golv till tak innebär det att ytan golv blir mindre). Vilken typ av värmekälla som används i huset är också en påverkande faktor. Dessutom påverkas energiförbrukningen i ett hem av de som bor där – familjens storlek, vanor och beteenden.

Många faktorer påverkar husets energiförbrukning

Skiss på husets energiförbrukning

Den totala mängden elenergi som man förbrukar – den som man ser på elräkningen kan delas upp i två delar: Uppvärmning och varmvatten samt hushållsel.

Hushållselen är den el som används till belysning, disk, tvätt, och hemelektronik mm. Mängden förbrukad hushållsel i ett hushåll kan variera mycket. Har man många elapparater som man använder, få lågenergilampor och ett ”slösaktigt” sätt med energin kan hushållselen bli avsevärt högre än i normalfallet.

Det kan därför vara svårt att veta exakt var gränsen går mellan uppvärmningselen och hushållselen.

Energiförbrukning Villa Nystuga

I Årjäng, Värmland har Cecilia och Jan-Erik byggt detta L-formade enplanshus på 215 kvadratmeter. Husets totala energiförbrukning ligger som för en lägenhet!

Energiförbrukning i Cecilia och Jan-Eriks hus – Villa Nystuga

Utanför Årjäng, i Värmland har Cecilia och Jan-Erik byggt ett enplanshus på 215 m².

Värmesystemet är vattenburet och består i huvudsak av en vattenmantlad kakelugn, ackumulatortank, solpaneler. Som back-up eller om de är bortresta under en längre tid under vinterhalvåret, har man installerat en elpatron. På Cecilias blogg kan du läsa mer om deras värmesystem.

Under vinterhalvåret är det kakelugnen som står för uppvärmning av både hus och tappvarmvatten. Mars-september, beroende på utomhustemperaturen, används enbart med solpanelerna.

Elförbrukningen för Villa Nystuga är att jämföra med förbrukningen för en lägenhet, årsförbrukningen för all hushållsel och uppvärmning ligger på 6 647 kWh. 

Energiförbrukning i Malte och Mariannes hus

I Kållered, utanför Göteborg bor Malte och Marianne. I deras hus har man kombinerat en vattenmantlad kakelugn i vardagsrummet med solfångare på taket. Det är en bra lösning eftersom solvärmen kan ersätta eldning under sommaren.

Malte är väldigt intresserad av energi och har därför noga mätt husets förbrukning. Här är Maltes egna uppmätta värden:

Förbrukningsfakta Kållered

Yta: 145 m2 med garage på 35 m2
Antal i familjen: 2,5 vuxna (en dotter som bor hemma ibland)
Temperatur inomhus: Minst 21 grader
Uppvärmningssytem: Solfångare K” 12 m2. Vattenmantlad kakelugn Eurofire.
Antal eldade brasor per år: Ca 10-15 st.
Ackumulatortank, volym: 650 liter
Årsmedeltemperatur: 9,7 grader
Antal soltimmar: 1791
Köpt energi till värme: 4000 kWh
Köpt energi till varmvatten: 1275 kWh
Hushållsel: 5350 kWh

 

Hus_fran_hustillverkaren_VillaVarm

Läs mer om oss och våra hus på vår webbplats: www.villavarm.se

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv