stomresning-hustillverkaren-villa-varm

Bild: Villa Varm.

Hus kan byggas mer energisnålt

För några dagar sedan publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet om att energikraven är alldeles för fega. Författarna bakom artikeln är Anders Lago, ordförande i HSB, Sten-Åke Karlsson, vd för Riksbyggen, Svante Axelsson generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. De menar att kraven är för lågt ställda och att kommunerna sätter egna lokala krav. Detta leder till att byggbranschen tar fram olika lösningar, vilket missgynnar en effektiv byggprocess som håller kostnaderna nere.

Att kraven är för lågt ställda håller vi på Villa Varm med om, i de energiberäkningar som görs på våra hus pekar dessa värden på ungefär halva energikravet från Boverket. Vi kan alltså se att kraven inte alls är så hårt ställda som man kan förvänta sig.