Den energisnåla konstruktionen

Vaggkonstruktion_VillaVarmPå Villa Varm tycker vi att det är viktigt att se till helheten och ha ett systemtänkande då man ska bygga energisnålt. Idag pratar nästan alla om att bygga lågenergihus. Vi delar in ett energisnålt hus i dessa viktiga beståndsdelar:

 • Takkonstruktion
 • Väggkonstruktion
 • Golvkonstruktion
 • Täthet
 • Ventilation
 • Fönster och dörrar
 • Noggrann passform och material av hög kvalité

Takkonstruktionen

I ett energisnålt hus ställs höga krav på takkonstruktionen. Villa Varm har 50 cm lösfyllnads isolering av mineralull som standard. U-värdet för Villa Varms tak är 0,081.

Väggkonstruktionen

Villa Varms energisnåla väggar är uppbyggda av vår egen mönsterskyddade regel. Regeln har ett mittparti av cellplastisolering och de två träreglarna sammanbinds med spikbleck. Väggarna isoleras med skivor av mineralull i tre lager. Detta ger en total isolering på hela 34 cm. Villa Varms vägg har ett U-värde på 0,125.

Tätheten i själva huset

När man bygger energisnålt är det också viktigt att få huset så lufttätt som möjligt. Arbetet med att få huset så tätt som möjligt delas upp i tre olika delar:

 • Tillverkningen i husfabriken
 • Stomresningen
 • Färdigställandet av huset på byggplatsen

Vi har en stor noggrannhet i skarvar och anslutningar. Under stomresningsarbetet lägger våra montörer stor vikt i att få en mycket god passform på montaget. Därefter fortsätter arbetet på byggplatsen med att få täthet i tak och övriga genomföringar.
Vill man själv testa sitt hus, anlitar man ett provtryckningsföretag. Vi har kunder som valt att testa tätheten och resultaten har hamnat i nivå med passivhusens värden, vilket är mycket bra.

Golvkonstruktionen

På husmarknaden idag finns några olika sätt att lägga golvvärme. Det vanligaste sättet är att man gjuter in golvvärmeslingorna i betongplattan. Anledningen till att man gör så är att det är enkelt och billigt att anlägga. Men vi anser att här slutar fördelarna.

Villa Varm rekommenderar därför vår unika golvkonstruktion som är ett s k flytande golv. Genom att golvvärmeslingorna läggs just under trägolvet får man en mindre volym som ska värmas upp och systemet reagerar därför snabbare.
Det här är fördelarna med Villa Varms unika golvkonstruktion :VillaVarms_undergolv

 • Mängden magasinerad värme är liten. Volymen vatten i golvvärmeslingorna som värms upp är ca 50 liter. Jämför detta med att värma upp en betongplatta på 30 ton!
 • Systemet anpassar sig snabbt efter det tillräckliga effektbehovet.
 • Energisnålare – mindre energi åtgår eftersom systemet reagerar snabbare än när slingorna är ingjutna i betongen.
 • Sockeln är välisolerad då slingorna till golvvärmen läggs innanför väggens insida.
 • Ventilerat undergolv – mycket fuktsäkert.
 • Undergolvet kan tryckventileras vid risk för radon.
 • Vid ett ev. läckage är golvvärmeslingorna mer lättåtkomliga jämfört med ingjutna slingor.
 • När värmen inte är påslagen upplevs inte golvet kallt, utan behagligt med en naturlig svikt.

 

FTX-ventilationen

FTX_ventilation

Ventilationen tar bort den fukt som bildas samt förser huset med frisk luft. Ett ventilationssystem med värmeåtervinning ger ett bra inomhusklimat och en god värmeekonomi. Då den fräscha tilluften redan är uppvärmd när den passerar in i huset får man inget kalldrag utan ett behagligt klimat inomhus.
Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare.

Systemet är mekaniskt och det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader. Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

Den optimala verkningsgraden på värmeåtervinningen ligger på mellan 65-90 % beroende på val av aggregattyp, det ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service och underhållskostnader vilket ger dig pengar tillbaka.

En annan viktig fördel med vårt system är att ventilationen är separerad från uppvärmningen. Det gör att man frittVarmekalla_ventilation kan välja värmekälla, nu och i framtiden.
Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med ett frånluftsvärmepumpsystem. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla.

 

 

Läs mer om oss och våra hus på vår webbplats.

Blogg om energisnåla hus

Läs också vår energiblogg där vi lägger upp nyheter om energisnålt byggande.

Besök gärna Villa Varms webbplats där du kan läsa mer om oss och våra hus!

Vi-bygger-ditt-bästa-hus.jpg

Kategorier

Arkiv