När du duschar spolas stora mängder varmvatten rakt ut i avloppet. Det är energi som istället kan användas för att förvärma kallvattnet. Företaget Rörmontage i Borås har utvecklat en avloppsvärmeväxlare som kan minska energiförbrukningen för varmvatten med upp till 25 procent.

En avloppsvärmeväxlare än ett exempel på en relativt enkel åtgärd som kan ge stora positiva effekter på energianvändningen. Vattnet som rinner ner i avloppet när vi duschar är fortfarande väldigt varmt. Denna värme använder värmeväxlaren till att förvärma kallvattnet innan det kommer in i varmvattenberedaren eller varmvattenväxlaren.

Avloppsvärmeväxlaren är gjord i koppar och går att få i en mängd olika storlekar och längder. SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) har genomfört tester på värmeväxlaren för att se hur mycket energi som kan tas tillvara från varmvattnet som spolas ut i avloppet. Med 37 gradigt vatten och ett flöde på 10 liter/min, vilket är normalt duschflöde, visade det sig att kallvattnets temperatur ökade från 8 till 20,6 grader. Det ger en verkningsgrad på drygt 25 %.

Här hittar du en PDF om avloppsvärmeväxlaren. Avloppsvärmeväxlaren säljs via Ahlsell som är ett grossistföretag. Som privatperson kollar du bara med din VVS-installatör om du vill installera värmeväxlaren i ditt nya hus.