Boverket håller möte om nya energikrav

Torsdagen den 27 maj har Boverket en konferens i Stockholm. Temat på konferensen är skärpta energikrav till 2011 års regler. Det är regeringen som gett Boverket uppdrag att utreda hur energikraven ska utformas för att börja gälla 2011. Boverket vill få in synpunkter...

Lågenergihus – ett samlingsnamn

Lågenergihus är ett begrepp som dyker upp mer och mer. I takt med att energikraven från Boverket hårdnar presenterar hustillverkarna sina husmodeller av lågenergihus. Det som är viktigt att komma ihåg här är att det finns inga specifika krav på ett lågenergihus. Ett...
Trenden tydlig – hårdare krav väntas

Trenden tydlig – hårdare krav väntas

Bild från Paroc. Mellan den 11-12 februari hölls seminariet Trähus- och entreprenörsdagar i Skövde. Arrangör var isoleringsföretaget Paroc. En av programpunkterna var ”Byggregler och framtid” där Tomas Berggren från Energimyndigheten berättade om de nya...