logo-boverket

Torsdagen den 27 maj har Boverket en konferens i Stockholm. Temat på konferensen är skärpta energikrav till 2011 års regler. Det är regeringen som gett Boverket uppdrag att utreda hur energikraven ska utformas för att börja gälla 2011. Boverket vill få in synpunkter och erfarenheter på de nuvarande kraven men även få förslag på idéer till hur skärpta krav ska utformas.

Vi ser alltså återigen utvecklingen där politiska beslut styr byggandet i högre grad.