Lågenergihus är ett begrepp som dyker upp mer och mer. I takt med att energikraven från Boverket hårdnar presenterar hustillverkarna sina husmodeller av lågenergihus. Det som är viktigt att komma ihåg här är att det finns inga specifika krav på ett lågenergihus. Ett lågenergihus är ett samlingsbegrepp på hus som behöver mindre mängd energi än normen kräver. Exempel på olika typer av lågenergihus är passivhus, minienergihus och plusenergihus. Boverkets krav som kom nu vid årskiftet ska dessutom ses som en högsta nivå på den energi man förbrukar. Givetvis är det ju bara bättre om man ytterligare kan komma ned i förbrukning!

Här på vår hemsida kan du läsa mer om lågenergihus och dess definitioner.

Projektering lågenergihus

Bilden visar en projekteringsmodell för lågenergihus. Man börjar från basen av triangeln med att minimera värmebehovet men även energin för komfortkyla. Detta genom att huset byggs energisnålt. Därefter arbetar man sig uppåt i pyramiden. Att notera är att visa och reglera är en viktig del. Den som bor i huset ska kunna se den verkliga förbrukningen av energin. Sist kommer man till valet av värmekälla.