• avloppsvarmevaxlare-energi

Spara energi med en avloppsvärmeväxlare

När du duschar spolas stora mängder varmvatten rakt ut i avloppet. Det är energi som istället kan användas för att förvärma kallvattnet. Företaget Rörmontage i Borås har utvecklat en avloppsvärmeväxlare som kan minska energiförbrukningen för varmvatten med upp till 25 […]

  • Energiförbrukning lågenergihus

Energiförbrukning i Villa Harnäs

Till alla hus vi gör, projekteras en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under kravet som Boverket ställer, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det än mer intressant och spännande att […]

  • 24082014-IMG_4857

Verklig energiförbrukning i ett hus med bergvärme

Det är roligt och intressant då våra kunder delger sin verkliga elförbrukning. Visst går det att beräkna och göra teoretiska energiberäkningar men det är ju mest intressant att se vad ett hus i verkligheten förbrukar! En av våra kunder skriver […]

  • Elkontakt

Verklig energiförbrukning i ett Villa Varm utan värmepump!

Under Hem & Villa i Göteborg nu i september träffade vi Malte och Marianne, som byggde sitt hus 2006 i Kållered söder om Göteborg. De hade gjort en sammanställning av den inköpta energin från september 2011 till och med augusti 2012. Enbart räknat på inköpt värme ger detta ca 25 kWh/kvm och år, vilket är inom intervallet för passivhus av aktuell storlek,
  • Ena flygeln på plats

Fler vill skärpa energikraven

En debattartikel om att energikraven är alldeles för fega har publicerats i Svenska Dagbladet. En av författarna bakom artikeln är bland andra Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier som menar att kraven är för lågt ställda och att kommunerna sätter egna lokala krav. Något som leder till att byggbranschen tar fram olika lösningar och vilket missgynnar en effektiv byggprocess som håller kostnaderna nere. Vi på Villa Varm håller med, i de energiberäkningar som görs på våra hus pekar dessa värden på ungefär halva energikravet från Boverket.
  • TemplateThumbnail

Villa Varm med i årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus

I veckan presenterades årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Översikten tas fram på uppdrag av Energimyndigheten som samarbetar bl a med Hållbar Utveckling Väst och Passivhuscentrum. Av landets alla småhusleverantörer valde 21 att medverka och de olika beräkningarna är gjorda av en konsult. För Villa Varms del är det första året som vi deltar och det är intressant att se hur väl vi står oss i förhållande till andra leverantörer.

Skrota frånluftsvärmepumpen?

I Energi & Miljö skriver man om ett test av olika värmekällor kopplat till de nya energikraven. Helt klart är att den vanliga frånluftsvärmepumpen inte håller de nya energimåtten. Däremot gör FTX-ventilationen bra ifrån sig och klarar kravet obereoende vilken värmekälla som används. Något som vi på Villa Varm haft som standard i över 20 år!
  • paroc-dagar

Trenden tydlig – hårdare krav väntas

I februari hölls seminariet Trähus- och entreprenörsdagar i Skövde. Bland annat berättade Tomas Berggren, Energimyndigheten om de nya energikraven men även om vilka nya krav som kan väntas i framtiden. Det nya direktivet gör att minskningen av den totala energianvändningen bör vara 20% till 2020 och 50% till 2050 i förhållande till hur användningen såg ut 1995. Håkan Björkman var den från Villa Varm som besökte seminariet. "- Det märks att ett politiskt direktiv nu ska omvandlas till praktik. Branschen försöker nu trevande att hitta praktiska lösningar, säger Håkan.
  • energianvandning-lindas5

Hur mycket hushållsel går det åt?

Det kan variera mycket från familj till familj hur stor förbrukningen blir och därför är denna fråga svår att svara på. Ett bra exempel hur olika energiförbrukningen kan se ut, visade Anders Kyrkander, Passivhuscentrum på då han föreläste under Energieffektiviseringsdagarna i Piteå. Han berättade om energimätningarna i Sveriges första passivhus - Lindåshusen.