[fusion_text]

Energiförbrukning Villa Varm

Bild: Villa Varm. Malte och Mariannes hus i Kållered förbrukar bara 4000 kWh per år. Huset har ingen värmepump utan uppvärms av solfångare på 12 kvm och en vattenmantlad kakelugn.

 

Verkliga energiförbrukningssiffror

Under Hem & Villa i Göteborg nu i september träffade vi Malte och Marianne, som byggde sitt hus 2006 i Kållered söder om Göteborg. De hade gjort en sammanställning av den inköpta energin från september 2011 till och med augusti 2012.

Det är verkligen intressant att se ”riktiga” siffror och inte bara teoretiska beräkningar och dessutom ett hus utan dyr och komplicerad värmepump!
Så här skriver Malte:

Värme:             4000 kWh
Varmvatten:     1275 kWh
Hushållsström: 5350 kWh

Dessa räknat på bostadsyta 140 kvm, ca 21.5 grader + garage 36kvm, 12-15 grader under eldningssäsongen.

Enbart räknat på inköpt värme ger detta ca 25 kWh/kvm och år, vilket är inom intervallet för passivhus av aktuell storlek.
Detta uppgav Hans Ek, Passivhuscentrum vid diskussion om definition av passivhus. Han uppgav 22-25 kWh/kvm och år som värde för hus av denna storlek och typ av hus.

Dessa resultat uppnås, dels genom Villa Varms välisolerade hus, en 12 kvm solfångare på taket, FTX-ventilation och kakelugn.

Här kan du läsa mer om energiförbrukning i våra hus.