Om helena.sundstrom

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Än så långe har skapat 35 blogposter
  • TemplateThumbnail

Villa Varm med i årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus

I veckan presenterades årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Översikten tas fram på uppdrag av Energimyndigheten som samarbetar bl a med Hållbar Utveckling Väst och Passivhuscentrum. Av landets alla småhusleverantörer valde 21 att medverka och de olika beräkningarna är gjorda av en konsult. För Villa Varms del är det första året som vi deltar och det är intressant att se hur väl vi står oss i förhållande till andra leverantörer.
  • stomrest-hus-420

Gratis bygglov i Borgholm

Borgholms kommun på Öland, kan nu ställa sig till den skara av kommuner som bjuder på bygglov till dem som bygger energisnåla hus. Beslut har nu tagits i kommunen att stimulera till ett mer energieffektivt byggande.

Bra inomhusklimat i lågenergihus

Ute på nätet cirkulerar ett pressmeddelande från föreningen Tegelinformation där man skriver att lågenergihusen har problem med inomhusklimatet. Villa Varm har byggt välisolerade trähus sedan 1974 utan problem med klimatet inomhus.
  • Passiv4_Hak

Fredrik är inte orolig då elräkningen kommer

Fredrik Wikström arbetar som lektor vid Karlstads Universitet, avdelningen för energi- bygg och miljö. Hans stora intresse för energisnålt byggande gjorde att valet av hustillverkare blev enkelt - Villa Varm. Värmlands Folkblad har nu gjort ett reportage om Fredriks energisnåla hus.

Energisnålt med kall farstu

Den gamla kallfarstun blir nu mer och mer aktuell i energisnålt byggande. Just nu tillverkar vi det här huset där kunden har valt att ha en entrésluss.
  • Villa Varm (4)

Huskunder vill bygga passivhus i lagom form

Begreppet passivhus diskuteras flitigt på olika forum och det finns ett stort intresse - iallafall att prata om det. På den stora portalen Bygga hus.se finns nu en artikel som handlar om varför det bara byggs ett fåtal småhus i Sverige som uppfyller passivhusnormen. Vad kan man då dra för slutsats av detta?

Solavskärmning – en del i energisnålt byggande

Att man vill få in solljus i sitt hem är ju ganska självklart. När man bygger ett energisnålt hus är fönster i söderläge dessutom ett sätt att under den kalla årstiden få in de värmande solstrålarna. Samtidigt försöker man att minska antalet fönster i norrläge. Under den varma delen av året behöver man solskydd för att få ett behagligt klimat inomhus. Boverkets energikrav för nybyggda hus omfattar även installerad effekt för kylutrustning.

Skrota frånluftsvärmepumpen?

I Energi & Miljö skriver man om ett test av olika värmekällor kopplat till de nya energikraven. Helt klart är att den vanliga frånluftsvärmepumpen inte håller de nya energimåtten. Däremot gör FTX-ventilationen bra ifrån sig och klarar kravet obereoende vilken värmekälla som används. Något som vi på Villa Varm haft som standard i över 20 år!
  • nyhetsbrev-passivhuscentrum3

Villa Varm uppmärksammas i nyhetsbrev från Passivhuscentrum

I det senaste nyhetsbrevet som utges av Passivhuscentrum i Alingsås uppmärksammas att Villa Varm är ett husföretag som i princip tillverkat passivhus sedan 80-talet. Hans Eek har gjort en kontrollberäkning av Villa Varms konstruktion.

Boverket håller möte om nya energikrav

Torsdagen den 27 maj har Boverket en konferens i Stockholm. Temat på konferensen är skärpta energikrav till 2011 års regler.