energisparande-blandare1

Exempel på en beröringsfri blandare, modellen heter Oras nr 6150F. Bild från Oras.

Att spara energi i ett hus kan man göra på många sätt. En stor del av vår vattenförbrukning utgörs av vatten som står och rinner fast ingen använder det. Ju varmare vatten som står och rinner desto mer energi som går till spillo. Det är nog bara av slöhet och gammal vana som vi inte stänger av kranen då vi rakar oss eller borstar tänderna. Men med ny teknik finns det blandare som hindrar dig från att slösa med vatten.

En beröringsfri blandare gör att vattnet bara rinner då händerna är under blandaren. Vattenflödet avbryts automatiskt när händerna tas bort. Sådana blandare har nog de flesta sett på offentliga toaletter, men de passar även i en villa.