I NyTeknik skriver man att IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) arbetat fram fem vägval för att säkra energiförsörjningen i Sverige. Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige är att göra energibesparingar i fastigheter. Det dyraste är en forcerad utbyggnad av vindkraften, speciellt till havs.

-Man måste börja med det som ger störst klimateffekt för pengarna. Annars kommer energikonsumenten att få betala dyrt, säger Peter Nygårds, ordförande i IVA projektet Vägval energi till NyTeknik.

Första punkten på de fem vägvalen är just energieffektivisering i bostäder genom byggande av energisnåla hus.

blasning-av-mineralull

Bild från hustillverkaren Villa Varm