villa-varm-vinterbild

Foto: Villa Varm AB.

Vid årsskiftet träder Boverkets skärpta byggregler i kraft, dessa regler innebär att energiförbrukningen i ett elvärmt hus i vissa delar av landet måste halveras. Dessutom görs definitionen av ett eluppvärmt hus om och en maxgräns för installerad eleffekt införs. I och med de nya reglerna utökas klimatzonerna i tre, tidigare var det bara två zoner. Syftet med reglerna är att man ska minska elenergianvändningen i nybyggda hus och istället hitta alternativa energikällor och -installationer.

Reglerna innebär följande:

  • Det är inte bara hus med direktverkande el som omfattas, alla nybyggda hus som drar mer än 10 W/m²  i installerad effekt för värme och varmvatten räknas som eluppvärmt. Både direkteluppvärmda hus och hus med vattenburen elvärme omfattas av reglerna.
  • Sverige delas in i tre zoner (tidigare var det två zoner) : Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlandslän. Klimatzon III – resten av landet.
  • Nybyggda hus som klassas som eluppvärmda får max dra 95 kWh/m²  i zon I, 75  kWh/m² i zon II och 55 kWh/m². (Tidigare var dessa värden 130 kWh/m² resp 110 kWh/m² )

Den som vill fördjupa sig i Boverkets regler finner en PDF här (19 sidor)