Begreppet passivhus har funnits länge och känns nog igen bland dem som är intresserade av energisnålt byggande. Men nu kommer ett nytt begrepp att lägga på minnet – minienergihus. Tanken med ett minienergihus är att tänjer något på energikraven till förmån för större frihet i de arkitektoniska lösningarna.

Större frihet i utformningen

Konceptet passivhus kommer ursprungligen från Tyskland där man byggt radhus eller andra lösningar där byggnaderna hänger ihop. I ett passivhus ställs högre krav på hur stor fönsterarean ska vara och utstikande delar kan oftast inte förekomma. Detta gör det svårare att skapa sitt drömhus med stora glaspartier och vinklar.

Krav och skillnader mellan passivhus och Minienergihus

Tabellen här nedan visar skillnaden mellan passivhus och Minienergihus.

 

Passivhus

effektkrav W/m²

Passivhus energikrav kWh/m²

Minienergihus effektkrav W/m²

Minienergihus energikrav kWh/m²

Småhus i södra Sverige zon III

 

12

 

30

 

20

 

40

Småhus i norra Sverige zon I

 

14

 

34

 

24

 

44

 

Det är Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) som av Energimyndigheten arbetar med dessa frågor. Besök gärna deras hemsida för mer information.