8-st

Foto: Villa Varm AB.

FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) lanserar nu ett intyg för energisnåla hus. Intyget som man kallar för ett certifikat kan tilldelas dessa  tre typer av energismarta hus:

  • Passiv hus som bara behöver en tredjedel av byggnormens krav av köpt energi.
  • Minienergi hus som behöver ca två tredjedelar av kravet.
  • Nollenergihus som använder lika mycket eller mindre än det som produceras i huset.

Certifikatet görs av IVL (Sveriges Miljöinstitut) innan huset projekteras och är en teoretisk beräkning.

I andra steget, när byggnaden är klar, är det möjligt att bedöma det faktiska utfallet med en tredjepartsgranskning. Det är då möjligt att utställa ett verifikat.

Till en början kommer man att erhålla intygen utan kostnad, eftersom detta finansieras av Energimyndigheten.