Lågenergihus från Villa Varm

Bild: Från hustillverkaren Villa Varm.

Begreppet passivhus diskuteras flitigt på olika forum och det finns ett stort intresse – iallafall att prata om det.  På  den stora portalen Bygga hus.se finns nu en artikel som  handlar om varför det bara byggs ett fåtal småhus i Sverige som uppfyller passivhusnormen.

Vi på Villa Varm upplever att det finns en viss avvaktan till passivhus hos kunderna.  Hustillverkaren Villa Varms väggkonstruktion medger enkelt att huset kan byggas som passivhus och kunderna har möjlighet att välja fönster med passivhusstandard. Trots detta har ingen av våra kunder ännu byggt enligt det sättet.  Vad kan man då dra för slutsats av detta?

– Jag tror att begreppet passivhus är ett relativt nytt begrepp och att kunderna saknar referenser om hur det är att bo i ett passivhus. Dessutom vill man ha en hög boendekomfort i sitt nya hus och inte det värmedistributionssätt som idag förespråkas i ett passivhus. Man väljer då istället golvvärme, säger Håkan Björkman VD på Villa Varm.

– Vi tycker det är glädjande med passivhustänket eftersom det ligger i linje med hur vi jobbar på Villa Varm. Vi har ända sedan mitten av 80-talet märkt ett stort intresse att bygga hus med tjocka väggar som ger låga drifts- och underhållskostnader. Vår nuvarande konstruktion på 40 cm tjocka väggar har vi haft sedan 1984.