Bild: Villa Varm.

Billigare att bygga lågenergihus på Öland

Borgholms kommun på Öland, kan nu ställa sig till den skara av kommuner som bjuder på bygglov till dem som bygger energisnåla hus. Beslut har nu tagits i kommunen att stimulera till ett mer energieffektivt byggande.

Den som under 2011 och 2012 lämnar in sitt bygglov får tillbaka sina pengar för bygglovet, förutsättningen är att huset projekteras enligt energimyndighetens kravspecifikation för minienergihus och passivhus. Avgiften betalas tillbaka då huset är färdigt.