Passiv4_Hak

Bild från Värmlands Folkblad, fotograf Håkan Standman.

Reportage om Fredriks Villa Varm i Molkom

Fredrik Wikström arbetar som lektor vid Karlstads Universitet, avdelningen för energi- bygg och miljö. Hans stora intresse för energisnålt byggande gjorde att valet av hustillverkare blev enkelt – Villa Varm. Värmlands Folkblad har nu gjort ett reportage om Fredriks energisnåla hus.