entresluss_kallfarstu

Bild: Villa Varm AB

Kallfarstun åter aktuell

Den gamla kallfarstun blir nu mer och mer aktuell i energisnålt byggande. Just nu tillverkar vi det här huset där kunden har valt att ha en entrésluss. Tack vare slussen så minskas mängden kall luft att komma in i huset när ytterdörren öppnas. I passivhus är detta en rekommendation.