Ute på nätet cirkulerar ett pressmeddelande från föreningen Tegelinformation där man skriver att lågenergihusen har problem med inomhusklimatet. Artikeln framställer lågenergihusen i trä som problematiska, eftersom de anses bli för varma inomhus. Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Danmark och Sverige. Syftet med föreningen är att verka för ökad användning av tegelprodukter. Villa Varm har byggt välisolerade trähus sedan 1974 utan problem med klimatet inomhus.

villa_varm_fallman_uteplats_i_vinkel

Bild: Villa Varm AB

Anpassad fönsterarea

Först och främst är definitionen av lågenergihus ett luddigt begrepp, det finns inga direkta krav på vad ett lågenergihus är eller hur det ska byggas, termen är ett samlingsnamn. Om man däremot sneglar över på passivhusstandarden så finns där regler och krav på t ex hur stor fönsterytan får vara beroende på var i landet man bygger. Att ha allt för stora glasytor i söderläge ger under varma och soliga dagar en ökad solinstrålning och därmed varmt inomhus. Ska man bygga energisnålt krävs att man har en anpassad fönsterarea och om så krävs någon typ av solavskärmning.

Golvvärme – tröghetVillaVarms_undergolv

I artikeln nämns termisk massa i husstommen som en värmetröghet. En faktor som inte tas upp är att de flesta hus idag byggs med ingjuten golvvärme i betongplattan. Villa Varm har länge förordat ovanpåliggande golvslingor som läggs på betongen. Denna lösning ger en snabbare respons och mindre tröghet i systemet.

 

Sommarläge på ventilationen

Många FTX-system är utrustade med sommarläge vilket innebär att värmeåtervinningen upphör. Huset ventileras då med den svalare nattluften och ger en bättre komfort inomhus.

Val av stomme

Vi vill höja perspektivet då man bygger energisnåla hus och visa på att det är många faktorer som påverkar husets klimat, det handlar inte bara om vilken stomme man väljer. Tilltalas man av tegel som fasadbeklädnad går det alldeles utmärkt att tegla sitt trähus!