• Energiförbrukning lågenergihus

Energiförbrukning i Villa Harnäs

Till alla hus vi gör, projekteras en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under kravet som Boverket ställer, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det än mer intressant och spännande att […]

  • 24082014-IMG_4857

Verklig energiförbrukning i ett hus med bergvärme

Det är roligt och intressant då våra kunder delger sin verkliga elförbrukning. Visst går det att beräkna och göra teoretiska energiberäkningar men det är ju mest intressant att se vad ett hus i verkligheten förbrukar! En av våra kunder skriver […]

  • enplanshus-fran-hustillverkaren-villa-varm

Passivhusdagarna 10-11 november – besök ett Villa Varm!

För fjärde året i rad anordnas Passivhusdagarna då passivhus och lågenergihus öppnas för allmänheten. I år anordnas dessa dagar helgen den 10-11 november. Vi är mycket glada att Malte och Marianne visar sitt hus i Kållered i helgen.
  • Ena flygeln på plats

Fler vill skärpa energikraven

En debattartikel om att energikraven är alldeles för fega har publicerats i Svenska Dagbladet. En av författarna bakom artikeln är bland andra Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier som menar att kraven är för lågt ställda och att kommunerna sätter egna lokala krav. Något som leder till att byggbranschen tar fram olika lösningar och vilket missgynnar en effektiv byggprocess som håller kostnaderna nere. Vi på Villa Varm håller med, i de energiberäkningar som görs på våra hus pekar dessa värden på ungefär halva energikravet från Boverket.
  • TemplateThumbnail

Villa Varm med i årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus

I veckan presenterades årets marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Översikten tas fram på uppdrag av Energimyndigheten som samarbetar bl a med Hållbar Utveckling Väst och Passivhuscentrum. Av landets alla småhusleverantörer valde 21 att medverka och de olika beräkningarna är gjorda av en konsult. För Villa Varms del är det första året som vi deltar och det är intressant att se hur väl vi står oss i förhållande till andra leverantörer.
  • stomrest-hus-420

Gratis bygglov i Borgholm

Borgholms kommun på Öland, kan nu ställa sig till den skara av kommuner som bjuder på bygglov till dem som bygger energisnåla hus. Beslut har nu tagits i kommunen att stimulera till ett mer energieffektivt byggande.

Bra inomhusklimat i lågenergihus

Ute på nätet cirkulerar ett pressmeddelande från föreningen Tegelinformation där man skriver att lågenergihusen har problem med inomhusklimatet. Villa Varm har byggt välisolerade trähus sedan 1974 utan problem med klimatet inomhus.
  • Passiv4_Hak

Fredrik är inte orolig då elräkningen kommer

Fredrik Wikström arbetar som lektor vid Karlstads Universitet, avdelningen för energi- bygg och miljö. Hans stora intresse för energisnålt byggande gjorde att valet av hustillverkare blev enkelt - Villa Varm. Värmlands Folkblad har nu gjort ett reportage om Fredriks energisnåla hus.

Energisnålt med kall farstu

Den gamla kallfarstun blir nu mer och mer aktuell i energisnålt byggande. Just nu tillverkar vi det här huset där kunden har valt att ha en entrésluss.

Solavskärmning – en del i energisnålt byggande

Att man vill få in solljus i sitt hem är ju ganska självklart. När man bygger ett energisnålt hus är fönster i söderläge dessutom ett sätt att under den kalla årstiden få in de värmande solstrålarna. Samtidigt försöker man att minska antalet fönster i norrläge. Under den varma delen av året behöver man solskydd för att få ett behagligt klimat inomhus. Boverkets energikrav för nybyggda hus omfattar även installerad effekt för kylutrustning.