• Energiförbrukning lågenergihus

Energiförbrukning i Villa Harnäs

Till alla hus vi gör, projekteras en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under kravet som Boverket ställer, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det än mer intressant och spännande att […]

  • Villa Varm Upperud

Besök ett lågenergihus under Passivhusdagarna 9 november

Lördagen den 9 november visar vår kund Fredrik Wikström i Molkom sitt energisnåla hus. Visningen arrangeras i samarbete med Passivhusdagarna och Energikontor Sydost. Husvisningen pågår under lördagen den 9 november kl. 12-15. Då du anmält dig till visningen får du […]